درباره ما

سال ۲۰۱۰ از سوی سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی سازمان ملل، یونسکو، سال جهانی تنوع زیستی نام گذاری شده است. دولت‌ها، موسسات و گروه‌های مختلف در سراسر جهان در اجرای اهداف یونسکو پروژه‌های متعددی را به اجرا گذاشته‌اند. این وبگاه، بازتاب و گزارشی از اقداماتی است که کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری کانون گردشگری آراد برای بزرگداشت سال جهانی تنوع زیستی، انجام داده است.